آدرس : منطقه آزاد تجاری چابهار – مجتمع تیس – ورودی اصلی – پیتزا تک اسنک

تلفن : ۳۵۳۱۲۴۸۱-۰۵۴

ایمیل : info@taksnak.com