مختصری درباره تک اسنـــــک

تاسیس ۱۳۸۶

زیر مجموعه شرکت رایحه آوشن سبز

دارای پروانه بهره برداری از سازمان منطقه آزاد